SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 

 

TEMAT Bezpieczne wakacje.

 

 

Cel ogólny:

Ø     Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach mogących wystąpić w okresie wakacji.

 

Cele operacyjne

 

- Uczeń po zajęciach powinien

Ø     omawiać niebezpieczne sytuacje związane z wakacyjnym wypoczynkiem,

Ø     ułożyć zdanie z części,

Ø     rysować i tworzyć rysunek na zadany temat,

Ø     współdziałać w grupie,

Ø     wypowiadać się na podany temat,

Ø     rozumieć utwór literacki,

Ø     pokazać różne możliwości spędzania czasu wolnego,

Ø     rozumieć zagrożenia jakie niosą ze sobą nieprawidłowe zachowania i niewłaściwe zabawy podczas wypoczynku letniego.

Metody :

Ø     aktywizujące,

Ø     ekspresyjna,

Ø     „ fabryka pomysłów”.

 

Formy:

Ø     indywidualna,

Ø     grupowa.

 

Środki:

Ø     napis wykreślanki literowej, tekst wiersza W. Badalskiej „Wakacyjne rady”, tabliczki z nazwami miejsc wypoczynku letniego,

łódeczki z papieru , kartki, kredki, koperty z rozsypanką wyrazową.

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

I. Zajęcia wprowadzające.

 

      1.   Powitanie dzieci .

      2.  Wprowadzenie w tematykę zajęć poprzez wspólne rozwiązywanie wykreślanki literowej z hasłem „Bezpieczne wakacje”.

 

 

II. Zajęcia właściwe.

 

  1. Nauczyciel czyta dzieciom wiersz  W. Badalskiej „Wakacyjne rady”. Wspólne omawianie treści zawartych w utworze. Rozmowa w oparciu o wiersz i własne przeżycia na temat zbliżających się wakacji.  Pogadanka na  temat : kąpieli wodnych, zabaw w polu w lesie, jazdy na rowerze deskorolce, wycieczkach pieszych i rowerowych, wyprawach w góry, ostrzeganie uczniów przed występującymi tam niebezpieczeństwami
  2.  Wychowawca prosi, aby dzieci ustawiły się w pociąg i podjechały do stolika  z hasłem „Wakacje”, po drodze mijając stacje     z napisami: miasto, wieś, góry, morze i jeziora. Zadaniem dzieci podjeżdżając do każdej stacji jest wykonywanie ruchów charakterystycznych dla spędzania czasu wolnego          w danym miejscu.
  3.  Po dojechaniu do mety  „Wakacje” nauczyciel rozdaje dzieciom koperty, ich zadaniem jest ułożenie haseł z rozsypanek wyrazowych. Następnie wszyscy wspólnie omawiają ułożone hasła i zawieszają je obok napisu „Bezpieczne wakacje”.
  4. Nauczyciel dzieli dzieci na grupy zadaniem każdej grupy jest stworzenie ulotki ostrzegającej przed niebezpieczeństwami podczas wakacji.

 

 

III. Zajęcia końcowe.

 

      1.  Uczniowie wraz z nauczycielem podsumowują zajęcia poprzez podanie  podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

  1. Prowadząca rozdaje dzieciom łódeczki ich zadaniem jest narysowanie uśmiechniętej buzi jeżeli zajęcia się im podobały  lub smutnej  jeżeli zajęcia się nie podobały . Uczniowie swoje łódeczki kładą na wodzie.

 

 

 

Opracowała: mgr Marzena Pelc-Napieracz