SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 

 

Temat: Buzie, rączki, włoski czyste to jest proste, oczywiste” – dbamy o higienę.

 

 

Cel ogólny:

 

Ø     Kształtowanie postawy prozdrowotnej,

Ø     Uczeń rozumie konieczność dbania o higienę osobistą.

 

Cele operacyjne:

 

- Uczeń po zajęciach powinien:

Ø     znać podstawowe zasady higieny,

Ø     wymienić czynności związane z higieną osobistą,

Ø     rozróżniać i nazywać przybory higieniczne i znać ich przeznaczenie

Ø     wypowiadać się na zadany temat,

Ø     współdziałać w grupie.

 

Metody :

Ø     aktywizujące,

Ø     ekspresyjna,

Ø     „fabryka pomysłów”.

 

Formy:

Ø     indywidualna,

Ø     grupowa,

 

Środki:

Ø     karteczki z nazwami miesięcy, karteczki z obrazkami przyborów toaletowych, pasta do zębów, czarne kartki, przybory toaletowe, rysunek misia.

 

 

    PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 

I. Zajęcia wprowadzające.

 

1.   Powitanie dzieci.

2.   Wprowadzenie w tematykę zajęć poprzez uszeregowanie przez dzieci karteczek z nazwami miesięcy które utworzą hasło „ higiena”. Tworzenie wspólnie z dziećmi mapy skojarzeń  do hasła. Prowadząca wyjaśnią wychowankom słowo „ higiena”.

 

II. Zajęcia właściwe.

 

1.   Zabawa integrująca grupę. Każde dziecko otrzymuje kartonik z rysunkiem jednego z przyborów toaletowych

   (nazwy mogą się powtarzać). Wymienione nazwy np. szczotka, mydło zamieniają się miejscami. Na hasło "kąpiel" wszyscy uczestnicy zabawy zamieniają się miejscami.

2.   Nauczyciel odczytuje zagadki związane z higieną. Zadaniem wychowanków jest prawidłowe podanie odpowiedzi.

3.   Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy . Zadaniem każdego uczestnika jest podanie prawidłowej nazwy przyboru higienicznego umieszczonego w zamkniętym pudełku. Dziecko ma odgadnąć przedmiot po dotyku.

4.   Zabawa ruchowa „Kąpiel". Dzieci swobodnie biegają w rytm dźwięków tamburyna, na słowny sygnał (nazwa części ciała)              

    zatrzymują się i naśladują mycie tej części.

5. Wychowawca pokazuje rysunek misia , który jest brudny. Dzieci maja za zadanie za pomocą palca wskazującego i pasty do  zębów na czarnym bristolu namalować przybory toaletowe, które są potrzebne misiowi. Nauczyciel rozwiesza przybory toaletowe przy misiu.

 

III. Zajęcia końcowe.

 

1.    Prowadząca pyta czy dzieciom podobały się zajęcia jeżeli tak to mają narysować uśmiechnięty ząbek, jeżeli nie to smutny.

 

 

Opracowała: mgr Marzena Pelc-Napieracz